תקנון

 

תקנון

תקנון "עיט תעופה ותיירות בע"מ"

 

א. תנאים כלליים

 

אתר " "עיט תעופה ותיירות בע"מ""  הינו אתר אינטרנט המצוי בבעלות " עיט תעופה ותיירות" המספק מידע ומתמחה במכירת שירותי ומוצרי תיירות בקפריסין

החברה יושבת בישראל.

מזמין רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והינו: מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

הזמנה המבוצעת על ידי המזמין באתר זה מהווה את הסכמתו לתנאי " "עיט תעופה ותיירות בע"מ" " ובכלל זה התנאים המנויים להלן. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם, ובהתאם למידע הידוע לסוכנות הנסיעות. או מידע שהיה על סוכנות הנסיעות לדעת.

הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים ע"י " "עיט תעופה ותיירות בע"מ" " מהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי " "עיט תעופה ותיירות בע"מ" " ולכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה ויש לקרוא אותם יחד עם וכחלק בלתי נפרד עם התנאים המופיעים על גב כרטיס הטיסה.

תהליך ההזמנה :

חלק מההזמנות המבוצעות  הן בסטאטוס "נדרש אישור" (היינו בגדר בקשה) וחלקן מאושרות מיידית. יש לשים לב לנוסח ההודעה המתקבל בעת סיום ההזמנה.

יובהר כי הזמנתך תאושר סופית רק כאשר ישלח אישור במייל המאשר לך את ההזמנה.

על הנוסע לבדוק את כל הפרטים מיד עם קבלתו מסמך מ"עיט תעופה ותיירות בע"מ"  ולוודא כי הם תואמים לפרטי ההזמנה ובאחריותו.

תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש בהזמנה. " "עיט תעופה ותיירות בע"מ" " אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.

" "עיט תעופה ותיירות בע"מ" " מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים (בכפוף לאמור בתקנון זה) בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.

"עיט תעופה ותיירות בע"מ" תבצע את ההזמנה במיומנות, תמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ותוודא, ככל שנדרש, את התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות ו/או ארגון הטיול.

במקרים אלו שלא סופק השרות שהלקוח הזמין מסיבות שאינן תלויות עם הספק , ההחזר הכספי תלוי בהחלטת הספק ול"עיט תעופה ותיירות בע"מ" אין אחריות ושליטה בנושא.

מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים אך לאחר אישור ע"י החברה ולאחר קבלת אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ע"ש המזמין.

 "עיט תעופה ותיירות בע"מ" אינה אחראית בשום דרך שהיא על נושא ההדרכה לסקי/סנובורד, לרבות טיב ההדרכה ומספר שעות ההדרכה. כל נושא ההדרכה הינו באחריותו הבלעדית של בית הספר המקומי לסקי/סנובורד

 יובהר כי התנאים הכלליים המופיעים באתר זה מתייחסים  לכלל מוצרי התיירות המפורסמים באתר.

 המחירים באתר הינם להזמנות  ישירות בלבד.

 להזמנות סוכני נסיעות, יש להשתמש ולהתעדכן במערכות המתאימות לסוכנים.

מידע חשוב כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מהארץ, אחראי בלעדית באופן אישי להצטייד במסמכים הבאים:

אשרות כניסה – באחריותו הבלעדית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה. על הנוסע האחריות לוודא את הצורך באשרות כניסה עם הקונסוליות של עיט.מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ. יובהר כי "עיט תעופה ותיירות בע"מ" אינה אחראית לנזקי המזמין, ככל שנגרמו, עקב אי השגת אשרות הכניסה הדרושות מבעוד מועד ו/או בגין אשרת כניסה שאינה מתאימה.

במקרה של עדכון שם בדרכון לאחר בצוע ההזמנה חובה על הנוסע לעדכן את סוכן הנסיעות . יתכן ועידכון שם לאחר ביצוע ההזמנה כרוך בתשלום נוסף לספקי השירות.

דרכון – וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. " "עיט תעופה ותיירות בע"מ" "  ממליצה לצלם את דרכונכם לפני היציאה מהארץ לשמור את הצילומים בנפרד מהדרכון.

תרופות וחיסונים – על הנוסע לוודא באופן אישי את הצורך באישורים לתרופות וחיסונים . התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

נשים בהריון - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.

פוליסת ביטוח רפואי ומטען – מומלץ מאוד להצטייד בפוליסת ביטוח רפואי ומטען.

בעלי תעודות מעבר - בעלי תעודות מעבר חייבים באשרת כניסה לארמניה. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה. חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות במעמד ביצוע ההזמנה.

מדיניות מחירים

המחירים באתר ובמרכזים הטלפונים כפופים לשינויים במחירוני הספקים. המחיר הסופי כפוף לאישור הספק.

"עיט תעופה ותיירות בע"מ" עושה כל מאמץ להציע ללקוחות מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד. המחירים המפורסמים באתר הינם להזמנה ישירה שתבוצע במלואה באתר (לרבות תשלום בכרטיס אשראי באתר), והם יכולים להיות שונים מהמחירים המוצעים בסוכנויות נסיעות ו/או במועדוני לקוחות וצרכנות.

לידיעתך, המחירים המוצגים באתר הינם למזמינים ישירות  באתר האינטרנט בלבד. במקרה של הזמנה טלפונית ו/או סיוע טלפוני ויעוץ טלפוני או תכתובת במייל רשאית החברה להוסיף  דמי טיפול בסך של עד 30$ לנוסע , זאת למעט טיולים מאורגנים שאז דמי הטיפול שיתווספו יהיו עד לסך של 60$ לנוסע.

ל"עיט תעופה ותיירות בע"מ" שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם לצרכיה המסחריים ולשיקול דעתה הבלעדי.

מחירי השירותים המוצעים באתר יכולים להשתנות  ללא הודעה מוקדמת. המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש: עליית מחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיסי טיסה,שוברי מלון,שוברי רכב וכד') כבר נמצאים בידי הנוסע. אם לא שולמה מלוא התמורה על ידי המזמין לחברה עד לתאריך היציאה, אזי כל שינוי הכרוך בהעלאת כרטיס הטיסה ו/או בשערי המטבע אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או דמי ביטחון ו/או עלויות דלק ו/או כל תשלום אחר,  תחול על המזמין בלבד.

בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות (או מועד אחר שהוסכם בכתב במפורש על ידי "עיט תעופה ותיירות בע"מ") הבקשה אינה מחייבת, אלא אם כן השירות שאישורו הנדרש הינו מהותי להזמנה וביחס אליו ניתנה הסכמת הלקוח ואישור של ספק השירות. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק זמן אחר מוסכם שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם יחויבו על פי שער העברות וההמחאות על פי דין. החזר כספי עבור מוצר שמחירו נקוב במטבע זר יבוצעו על פי שער המטבע ביום הזיכוי.

במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:

במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם ל" "עיט תעופה ותיירות בע"מ" "  עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.

במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם ל"עיט תעופה ותיירות בע"מ" תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה "עיט תעופה ותיירות בע"מ" רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי.

פרטי מזמין השירותים / מוצרים

בעת רכישת השירותים / מוצרים באתר יתבקש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים.

הזמנת חבילות נופש באמצעות האתר מותנית במסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין השאר, פרטים אישיים ומסירת מספר כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום. יובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

על המזמין לבדוק ולוודא כי הפרטים שמולאו על ידיו במסגרת ההזמנה זהים לאופן איות פרטיו בדרכונו, לפני שהוא מאשר את הזמנתו. שינוי שם הנוסע ו/או תיקון, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.

"עיט תעופה ותיירות בע"מ" ומי מטעמה אינם אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות בין אם בתום לב ובין אם לאו, הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה ו/או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה.

הפרטים שתמסור יישמרו במאגר של "עיט תעופה ותיירות בע"מ" אשר תהא רשאית להשתמש בו  בכפוף לכל  לדין.

עם הכנסת פרטיו במסגרת תהליך ההזמנה הינך מאשר ל"עיט תעופה ותיירות בע"מ" לשלוח למענך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני המוזנת, SMS  טלפון או בכל דרך פרסום אחרת  כדי לעדכן אותך מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציעה החברה ולרבות מידע שיווק ופרסומי, זאת כל עוד לא ביקשת להסירך מרשימת הדיוור, הודעה שתוכל למסור ל"עיט תעופה ותיירות בע"מ" בכל עת.

מידע ותמונות באתר

במסגרת האתר משווקים שירותים אשר חלקם מופקים על ידי "עיט תעופה ותיירות בע"מ" וחלקם על ידי צדדים שלישיים, ולרבות מטעם אתרי הנופש עצמם בהתאם לחבילות הנופש ו/או השירותים באתר.

 "עיט תעופה ותיירות בע"מ" אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי צדדים שלישיים, ואינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. כמו כן, יובהר כי " "עיט תעופה ותיירות בע"מ" "  אינה אחראית למידע אשר הועבר על ידי צדדים שלישיים וכי היא ממליצה למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר האינטרנט של ספק השירותים הרלבנטי.

יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי "עיט תעופה ותיירות בע"מ" על ידי צדדים שלישיים.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי – תנאי תשלום באתר

תנאי התשלום הינם כדלקמן:

" "עיט תעופה ותיירות בע"מ" " מחייבת את לקוחותיה בהתאם לשער העברות המחאות הגבוה ב ₪  אשר נקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל. "עיט תעופה ותיירות בע"מ" מאפשרת ללקוחותיה לשלם עד 4 תשלומים נושאי ריבית בהתאם למפורט בטבלת התשלומים בעת ביצוע התשלום. עם ביצוע התשלומים הלקוח מאשר בזאת את הסכמתו לסכום החיוב הכולל.

חשוב לציין כי האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיית הצפנה מתקדמות. המידע המוזן על ידי הרוכש/המזמין באתר הינו חסוי ולא יועבר על ידי "עיט תעופה ותיירות בע"מ" לצדדים שלישיים מלבד אלה הרשאים לדרוש ממנה מידע על פי כל דין.

כרטיס האשראי של בעל ההזמנה ישמש לבטחון לכל נזק אשר יבצע הנוסע או מי מטעמו באתר האירוח בחו"ל ו/או במטוס ו/או במלון ובפרט לחוסרים בחדר המלון ובפרט למוצרים חסרים במיני בר בחדרו במלון ו/או הזמנות אקסטרה שנערכו על ידו או מי מטעמו.

מבצע ההזמנה באמצעות האתר הוא המשלם את התמורה בגינה, אף אם אינו בין הנוסעים. במידה ומבצע ההזמנה אינו כלול ברשימת הנוסעים עליו למלא את פרטיו האישיים במסגרת השדה "פרטי בעל הכרטיס" שבמסך ביצוע ההזמנה.

כאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. "עיט תעופה ותיירות בע"מ" אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.

במידה וכרטיס האשראי של המזמין יבוטל ו/או תגיע הכחשה מחברת האשראי לגבי ביצוע הזמנה המזמין מתחייב למסור לנציג "עיט תעופה ותיירות בע"מ" פרטי כרטיס אשראי תקף לביצוע התשלום עבור חבילת הנופש שרכש.

מניין ימי חבילת הנופש/ טיולים מאורגנים

במניין ימי הנופש הכלולים בחבילות הנופש/ טיולים מאורגנים המוצעות באתר האינטרנט, נכללים יום היציאה ויום החזרה וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסה של חברת התעופה

היינו, ימי הנופש הכלולים בחבילות הנופש/טיולים מאורגנים ,נספרים מעת יציאתכם מהארץ ועד שובכם, גם אם היציאה מהארץ היא בשעות אחה"צ או בערב או דקה לחצות, והחזרה לארץ בשעות הבוקר.

הטיסות המבוצעות על ידי עיט תעופה בע"מ הינם טיסות צרטר לקפריסין, אולם עקב תפוסת יתר במטוס החברה רשאית להטיס את המזמין כאשר הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברת התעופה , ולעיתים יש עיכובים , אין אנו מתחייבים להשלים ימים חלקיים אלו, בין בפועל ובין בפיצוי כספי.

ביטולים ושינויים

לבקשת ביטול עסקה, יש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני  לכתובת:  office@ayit.co.il

בבקשתך לביטול עסקה חובה עליך לצרף את פרטיך המלאים: שם מלא, תעודת זהות, ומספר הזמנה ותאריך יציאה.

לאחר קבלת כל הפרטים לעיל חברתנו תבטל את הזמנתך ויישלח אליך אישור כי הזמנתך בוטלה.

 יצוין, כי על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה ו/או על גבי כרטיס הטיסה ו/או על גבי שובר נופש ואוצר.

ביטול הזמנה יחויב החל ממועד ביצוע ההזמנה בדמי ביטול כדלהלן :

דמי ביטול טיסות , חבילות נופש , מלונות ומוצרים , טיולים מאורגנים וחבילות תיירות :יחויב בדמי ביטול כפי שיקבעו או נקבעו ע"י המוביל התעופתי , הספקים  השונים , ספקי שרותי הקרקע וכיוצא באלה.

יחויב כל ביטול בדמי ביטול בשיעורים מהמחיר הכולל של העסקה (להלן-"מחיר העסקה"), בהתאם למועד הביטול:

ביטול כרטיס טיסה 100% דמי ביטול אין החזר כספי.

ביטול נופשון טיסה ומלון  דמי ביטול.

מרגע ההזמנה ועד 36 ימים לפני ההמראה 350 יורו לכל נוסע.

מ 35 ימים לפני ההמראה ועד למועד ההמראה 100% דמי ביטול אין החזר כספי.

איחור לטיסה ו/או אי הופעה 100% דמי ביטול אין החזר כספי.

ביטול  טיול מאורגן ו/או נופש מאורגן.

מרגע ההזמנה ועד 36 ימים לפני ההמראה 350 יורו לכל נוסע.

מ 35 ימים לפני ההמראה ועד  15 ימים לפני מועד ההמראה 600 יורו לכל נוסע.

מ 14 ימים לפני ההמראה ועד למועד ההמראה 100% דמי ביטול אין החזר כספי.

איחור לטיסה ו/או אי הופעה 100% דמי ביטול אין החזר כספי.

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי ביטול אלו הינם היחידים הקיימים במסגרת הרכישה באתר ו/או בהזמנה כל שהיא הנעשית עבור "עיט תעופה ותיירות בע"מ וכי ידוע כי חוקים אחרים אינם נכללים בדמי ביטול עסקה ולרבות חוק טיבי הישראלי , וחוק הגנת הצרכן הישראלי לסוגיו ולסוג האוכלוסיה המוגנת בחוקיו.

החזר תשלום יעשה ע"י החברה 90 יום מרגע קבלת הודעת הביטול ע"י המזמין בלבד.

מקרה של שינוי מועד טיסה ע"י המזמין או מי מטעמו כגון ארגון ו/או חברה ו/או עמותה וכו' , דמי הבטול החלים הינם על פי מועד הטיסה המקורי בלבד.

טיסות

 הטיסות המוצעות על ידי "עיט תעופה ותיירות בע"מ" הכלולות בחבילות הנופש הינן טיסות צרטר והן מבוצעות באחריותן הבלעדית של חברת התעופה עיט ובכפוף לתקנות טיסות צרטר.

ככל שקיימת אי התאמה בין פרטי הטיסה שנמסרו לך לבין פרטי הטיסה הנקובים בכרטיס הטיסה על המזמין לפנות באופן מיידי לסוכן הנסיעות ו/או לחברת התעופה. על המזמין לאשרר את פרטי טיסות החזור 72 שעות לפני מועד ההמראה לכתובת אימייל : office@ayit.co.il

 המזמין יודע ומקבל כי פרטי הטיסות ונתיביהן הינם באחריותם הבלעדית של חברת התעופה וכי הם ניתנים לשינויים לאחר ביצוע ההזמנה על ידי חברת התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר וכי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות המוביל, בזמני הטיסות ונתיביהן אף ללא הודעה מוקדמת, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלו המופיעים בכרטיס הטיסה.

הואיל מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים נקבעים על ידי המוביל התעופתי לבדו, ובכלל זה נחיתות ביניים בלתי מתוכננות האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, חלה אך ורק על המוביל התעופתי ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי "עיט תעופה ותיירות בע"מ", בין היתר, בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה.

היה ויגרם לנוסע הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה לא תישא " "עיט תעופה ותיירות בע"מ" " בהפסדים ו/או בהוצאות אלו. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות ביטול העסקה והכל בכפוף לדין.

 ארוחות – ""עיט תעופה ותיירות בע"מ" " אינה יכולה להבטיח אוכל מסוג מסוים ואת טיב הארוחה כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות . "עיט תעופה ותיירות בע"מ" תעביר את בקשות הלקוח השונות לחברת התעופה ואלו יהיו באחריות חברות התעופה בלבד .

 לחלק גדול מן הערים מספר שדות תעופה ובחלקם מספר טרמינלים. האחריות לוודא זהות שדה תעופה והטרמינל ממנו יוצאת הטיסה חלה על הנוסע בלבד.

הנחיות לנוסע

הגעה לשדה התעופה - הנוסע חייב למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו לצורך ביצוע הנסיעה והוצאתה אל הפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך כך, לרבות דרכון בר תוקף לתקופה של 6 חודשים מינימום ואשרות מתאימות. כמו כן, חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו/או במלון בזמן שנקבע על ידי המוביל התעופתי ו/או המלון.

 "עיט תעופה ותיירות בע"מ" לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע, אם לא עמד בדרישות ובהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא.

הגעה לטיסה – זמן ההגעה לטיסה בינלאומית הוא 4 שעות לפני הטיסה.

תינוק - תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה במטוס ולשאת כבודה. כמו כן לא ניתן להבטיח עריסה עבור תינוק אף אם המזמין ביקש במועד הזמנה עריסה לתינוק. יובהר כי במידה ויתברר כי גיל התינוק הינו מעל שנתיים, לרבות במועד החזרה, הרי שעל ההורים / המזמין תחול החובה להשלים את תשלום ההנחה שניתנה בגין התינוק (ככל שניתנה) אם עבור הטיסה ואם עבור חבילת הנופש.

נשים בהריון - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.

בתי מלון

 דירוג המלונות בכוכבים כפי שמופיע באתר נקבע על פי אמות מידה פנימיות של "עיט תעופה ותיירות בע"מ" כשירות ללקוח ומהווה ציון כללי שניתן למלון על ידי הגורמים המקצועיים המוסמכים לכך בחברה. להסרת הספק – הדירוג אינו מהווה דירוג רשמי של המלונות או ערובה לעמידה בסטנדרטים שנקבעו על ידי גורם רשמי כלשהו.

צק אין במלונות כניסה לחדרים החל משעה 15:00. צק אאוט שעת עזיבת החדרים עד 11:00. כל הזמנה הכוללת תינוק בהרכב החדר - תאושר סופית על ידי הסוכן בלבד.

 האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד.

 מצב הניקיון והתחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינו בשום דרך באחריות או בשליטת "עיט תעופה ותיירות בע"מ".

החדרים במלונות הם חדרים זוגיים עם 2 מיטות או מיטה כפולה. ההזמנות מבוצעות עבור חדר במלון כאשר מבחינת המלון אין הבדל בין החדרים השונים. אין באפשרות "עיט תעופה ותיירות בע"מ" להבטיח מראש דרישת לקוח לסוג חדר, למיקום חדר, לא בקומה רלבנטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת.

אין אפשרות להבטיח כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת מבית המלון (חובה על הנוסעים לפנות את החדרים במלון עד השעה 11:00 ביום העזיבה וזאת, גם אם הטיסות ממריאות בשעות הלילה). שעת הכניסה לחדרים הינה החל משעה 15:00.

קבלת החדרים במלון היא על פי המלאי הקיים. ככל שבמלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין "עיט תעופה ותיירות בע"מ" יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין מרכזי, ו-"עיט תעופה ותיירות בע"מ" ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים במלון וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכלליים. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות "עיט תעופה ותיירות בע"מ" להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך.

במקרה של הזמנת חדר ליותר מ - 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר זוגי, אך אין באפשרות "עיט תעופה ותיירות בע"מ" להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. חדר ליחיד הוא מעצם טבעו קטן יותר.

חדרים מיוחדים לנכים מחייבים קבלת אישור מוקדם ספציפי ובכתב מספק החדרים בדבר כשירותם לצרכי הנכים.

במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת "עיט תעופה ותיירות בע"מ" להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק "עיט תעופה ותיירות בע"מ" עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.

כל הפרטים המפורסמים בפרסומים באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ואין "עיט תעופה ותיירות בע"מ"  נושא באחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון.

יובהר כי "עיט תעופה ותיירות בע"מ" אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו.

מיסי לינה –  בחלק מהערים מחירי המלונות אינם כוללים מיסי לינה . על הנוסע לשלם את אותם המיסים ישירות בבתי המלון . המס יחול על כל תייר שילון במלון בעיר או ביעד בו החליטו הרשויות המקומויות על הטלת מס הלינה , זאת בהתאם לרמת המלון .

העברות משדה התעופה למלון

במידה וחבילת הנופש שהוזמנה כוללת גם את העברת הנוסעים למלון הרי שהסעת הנוסעים משדה התעופה מבוצעת באמצעות רכב מאסף המפזר את הנוסעים למלונות השונים. למעט עצם העברת הנוסעים למלון , "עיט תעופה ותיירות בע"מ" אינה אחראית לאופן פיזור הנוסעים בבתי המלון השונים, לזמן הנסיעה וכד'.

 בהעברות בחבילות סקי לעתים נדרשים הנוסעים לעבור לרכב אחר במהלך הנסיעה (FEEDER) . משך הנסיעה משתנה והוא מותנה במזג האויר ומצב התנועה בדרכים.

ארוחות

 ארוחת בוקר במלונות הינם ארוחות בסיסיות ואינם שווה ערך לכמות והגיוון הקיים בבתי מלון בישראל.

ארוחות צהרים וערב מוגשות על  פי תפריט  מקומי  ולעיט תעופה אין ידע במרכיב המנות כגון בוטנים וכו'.

אין ארוחות כשרות

 דג בנייר כסף ניתן להזמין בעת ביצוע ההזמנה בלבד.

רישום יתר על ידי בתי המלון או הסוכן המקומי

לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר, המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן ואין ל-"עיט תעופה ותיירות בע"מ" אין כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות לשנות את ההחלטה. דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג בכל מדינה. אין בהוראה זו כדי לגורע מזכותך לתבוע פיצוי או כל סעד אחר, בגין נזקים שנגרמו לך בעקבות העברה כאמור.

שירותים עונתיים

חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. "עיט תעופה ותיירות בע"מ" לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל.

בריכות השחייה – הפעלת הבריכה במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלתה משתנים ממלון למלון. מרביתן סגורות בתקופת החורף, לעיתים, אף שלא בתקופת החורף, עלולות להיות סגורות לשיפוצים, ניקיון וכיו"ב. הרחצה בבריכות השחייה והשימוש במתקני המלון הינם בכפוף להוראות בתי המלון ובאחריות הנוסע בלבד , ואין ל"עיט תעופה ותיירות בע"מ" כל אחריות ביחס להפעלת הבריכה במלון.

מיזוג אוויר – הפעלת המיזוג במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלת המיזוג כמו גם שעות הפעלת המיזוג משתנים ממלון למלון.

במספר מלונות מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה.  בחלק מבתי המלון המזגנים פועלים רק בחודשים יולי-אוגוסט ועד לאמצע ספטמבר. בכל מקרה אין הפעלת מיזוג האוויר בכל המלונות, בכל היעדים, באחריות "עיט תעופה ותיירות בע"מ" והיא לא תישא בכל אחריות שהיא אף אם מצויין בתיאור שהמלון מצוייד במערכת מיזוג אוויר, והוא לא פועל.

שירותים נוספים במלון

מלונות רבים מציעים שירותים נוספים כגון ספא, סאונה, חדרי כושר, כסאות, מיני בר ומגבות בבריכה המלון, השכרת רכב, סיורים ועוד. "עיט תעופה ותיירות בע"מ" אינה אחראית לזהות השירותים שיינתנו ו/או לאיכותם ו/או לדרישות תשלום בגין השירותים על ידי בתי המלון. איכות השירותים, כמותם, זהותם ועלותם הינם באחריותה הבלעדית של הנהלת המלון. יובהר כי החרגה זו מתייחסת גם לחבילות נופש על בסיס "הכל כלול".

נציג

בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים שחלקם הינם מטעם משרד הסוכן המקומי וחלקם מטעם "עיט תעופה ותיירות בע"מ". תפקיד הנציג ומי מטעמו לקבל את הנוסע בהגעה (כאשר משולם עבור שרות זה), לדאוג להעברתו למלון ומהמלון בסיום חופשתו לשדה התעופה לטיסתו חזרה.

מספר הטלפון של הספק המקומי מופיע על גבי השובר וניתן לפנות אליו בכל שאלה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריותו של "עיט תעופה ותיירות בע"מ" באשר לתפקוד הנציגים מוגבלת רק לשרותי העברה (כאמור לעיל) אם רכש הנוסע מ"עיט תעופה ותיירות בע"מ" . וכי אין "עיט תעופה ותיירות בע"מ" נושא בכל אחריות באשר לפעילותו של הנציג בכל הקשור לשירותים כלשהם אותם לא רכש הנוסע מ"עיט תעופה ותיירות בע"מ".

נהיגה בג'יפים במסגרת הטיול

לצורך נהיגת הרכב נדרשים הנהגים לכרטיס אשראי בינלאומי (לעיתים אף לשני כרטיסי אשראי בינלאומיים שונים), לרשיון נהיגה בינלאומי ולרישיון ישראלי תקפים. במידה ואלה לא יימצאו ברשותו של הנוסע, לא תינתן אפשרות לנהיגה.

יובהר כי אין מחוייבות לספק רכב מדגם מסוים. גילאי המינימום לנהיגה: 25 שנה.  גיל מקסימום: 69 שנים.

"עיט תעופה ותיירות בע"מ" או מי מטעמה  לוקחות כרטיס אשראי לביטחון ולאובליגו

"עיט תעופה ותיירות בע"מ" מציעה לרכוש בטוח מורחב .

"התחייבות למחיר הנמוך ביותר"

לגבי מוצר המסומן באתר כ"הדיל השבועי" (להלן: "מוצר מסומן" או "המוצר המסומן") מתחייבת "עיט תעופה ותיירות בע"מ" לספק ללקוח את המוצר המסומן במחיר הנמוך ביותר הזמין ברחבי רשת האינטרנט במועד הצגת המוצר באתר (להלן: "ההתחייבות").

מימוש ההתחייבות יתבצע על ידי פנייה מצד הלקוח למרכז ההזמנות של "עיט תעופה ותיירות בע"מ" בטלפון או במייל (להלן: "פניית הלקוח") והעברה במייל של צילום מסך מאתר אינטרנט אחר המציג באותו זמן מוצר זהה למוצר המסומן (להלן "המוצר המושווה").

מימוש ההתחייבות יתאפשר אך ורק בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

פניית הלקוח נוגעת להזמנה עתידית ולא להזמנה שבוצעה כבר. בשום מקרה לא יהיה זכאי לקוח שכבר ביצע הזמנה לזיכוי כלשהו ו/או תשלום אחר כלשהו בגין ההתחייבות.

המוצר המושווה מוצע באותו זמן באתר אינטרנט אחר במחיר זהה או נמוך מהמחיר בו מוצע המוצר המסומן באתר "עיט תעופה ותיירות בע"מ"

המוצר המושווה חייב להיות זהה לגמרי למוצר המסומן בכל מרכיביו, לרבות (וככל שהמוצר מכיל אחד ממרכיבים אלה): טיסות, מלונות, ספק.

המוצר המושווה נבחן על ידי נציג "עיט תעופה ותיירות בע"מ" ונמצא כי הוא אכן עומד בכל התנאים שפורטו לעיל בעניין ההתחייבות.

במקרה שפניית הלקוח נבדקה ונמצא כי אכן המוצר המושווה עומד בכל התנאים שפורטו לעיל תאפשר "עיט תעופה ותיירות בע"מ" ללקוח לרכוש את המוצר המסומן במחיר זהה או נמוך יותר מהמחיר בו מוצע המוצר המושווה באותו זמן.

 ביטול יציאה

"עיט תעופה ותיירות בע"מ" תהא רשאית לבטל כל טיסה או שהות במלון מכל סיבה שאינה תלויה בה או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את הביצוע על פי שיקול דעתה.

 "עיט תעופה ותיירות בע"מ" תודיע לנוסע על ביטול כאמור לעיל, לאחר שיודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול.

במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע טיסה או מלון אחר או ש "עיט תעופה ותיירות בע"מ" תחזיר את כל המקדמה ששולמה ומוסכם כי למעט דמי ניהול על סך 30 יורו,  לא יהיו לנוסע / למזמין כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי "עיט תעופה ותיירות בע"מ".

נזקים – ביטוח

"עיט תעופה ותיירות בע"מ" לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרם למזמין כתוצאה מביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מגפה, מזג אויר, וכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת "עיט תעופה ותיירות בע"מ" ו/או באחריותה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי.

כמו כן, לא תהא "עיט תעופה ותיירות בע"מ" אחראית לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי המזמין ו/או הנוסע לא יהיו זכאים להחזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי, בין אם נרכשה פוליסת ביטוח ובין אם לאו.

"עיט תעופה ותיירות בע"מ" מציעה לנוסע לבטח עצמו עם ביצוע ההזמנה על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.

"עיט תעופה ותיירות בע"מ" ממליצה לנוסעיה לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען בטרם יציאתם לחו"ל וכן את ההרחבות המתאימות בהתאם לאופי נסיעתם ולמצבם הבריאותי. האחריות לרכישת פוליסת ביטוח הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.

כבודת הנוסעים הנה באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע ול "עיט תעופה ותיירות בע"מ" אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות "עיט תעופה ותיירות בע"מ".

מדיניות פרטיות

"עיט תעופה ותיירות בע"מ" מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים באתר.

מסירת פרטים בעלי אופי אישי באתר, פעולות מסוימות באתר "עיט תעופה ותיירות בע"מ" טעונות הרשמה של הגולש. במסגרת ההרשמה יידרש הגולש למסור מידע אישי, דוגמת שם, תאריך לידה, כתובת, פרטי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום ועוד.

מאגר המידע, חלק מהנתונים שנמסרים בעת ההרשמה באתר עשויים להישמר במאגר מידע מאובטח של "עיט תעופה ותיירות בע"מ".

השימוש במידע, בעת השימוש באתרים ייתכן שיצטבר מידע על התנהגות הגולש, מוצרים ושירותים שרכש, מידע או פרסומות שראה באתר, העמודים שבהם צפה, פעולות שביצע, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו, מיקומו הגיאוגרפי בעת הגלישה באתר ועוד. "עיט תעופה ותיירות בע"מ" עשויה לשמור את המידע הנ"ל או חלקים ממנו במאגרי המידע שלה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שיימסרו ע"י הגולש בעת הרשמה באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

לאפשר לגולש להשתמש בשירותים שונים באתר

לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר

המידע שישמש את "עיט תעופה ותיירות בע"מ" לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הגולש באופן אישי

לשם יצירה ושימוש באזורים אישיים באתר

לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים מטעם הגולש ובהסכמתו

להתאים מוצרים, מודעות ותכנים שיוצגו לגולש בעת הביקור באתר "עיט תעופה ותיירות בע"מ" לתחומי העניין של הגולש ו/או לקבוצת מין, גיל ו/או מקום מגורים, הכל על-פי הפרטים שמסר הגולש בעת ההרשמה. המידע שישמש את "עיט תעופה ותיירות בע"מ" לצורך כך לא יזהה את הגולש אישית בשמו או בכתובתו

גולש שהשאיר את פרטיו באתר ולא הביע התנגדות לקבלת דברי פרסום, תהא "עיט תעופה ותיירות בע"מ" רשאית לשלוח אליו מעת לעת מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי אודות מוצרי "עיט תעופה ותיירות בע"מ" ו/או מוצרים של מפרסמים אחרים. מידע כזה יישלח לגולש אם לא הביע התנגדות לכך, ובכל עת באפשרותו לבטל את הסמכתו ולחדול מקבלת חומר כזה באמצעות הסרה עצמאית מרשימות התפוצה של "עיט תעופה ותיירות בע"מ". בכל מקרה "עיט תעופה ותיירות בע"מ" לא תמסור פרטים אישיים של גולש למפרסמים

ליצירת קשר עם גולש (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את הגולש באופן אישי

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים והמוצרים באתר "עיט תעופה ותיירות בע"מ"

לשם תפעול ופיתוח האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם

מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו, "עיט תעופה ותיירות בע"מ" לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של גולש והמידע שנאסף על פעילות גולשים באתר (ככל שפרטים ומידע כאלה מזהים אישית את הגולש), אלא במקרים המפורטים להלן:

בעת רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים

בעת שליחה והפצת דברי פרסום המותר ע"פ דין באמצעות פלטפורמות צד שלישי

במקרה שגולש הפר את תנאי השימוש באתר, או אם ביצע באמצעות האתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהא "עיט תעופה ותיירות בע"מ" רשאית למסור את המידע לפי הנדרש

אם יינתן צו שיפוטי המורה ל"עיט תעופה ותיירות בע"מ" למסור את פרטי הגולש או המידע אודותיו לצד שלישי

במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין הצדדים

בכל מקרה ש"עיט תעופה ותיירות בע"מ" תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הגולש, או של צד שלישי

במקרה ש"עיט תעופה ותיירות בע"מ" תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות הגולשים באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפי הגולשים.

"עיט תעופה ותיירות בע"מ" תהיה רשאית להעביר לשותפיה העסקיים כל מידע לא מזהה אישית אודות הגולש אשר נאסף על ידיה בעת שימוש באתר, על מנת שאלו יתאימו עבור הגולש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות של הגולש ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגורים, או כל מאפיין אחר. כמו כן, הגולש מסכים כי שותפיה העסקיים של "עיט תעופה ותיירות בע"מ" יהיו רשאים לשמור מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור.

תגובות

מעניין אתכם? נשמח לשמוע

השאירו תגובה